Office: 048/412 31 32 partneri: Vilis.sk – vymáhanie pohľadávok Gunforyou.sk – nesmrtiace zbrane

logo S.G.S. Safe Group Slovakia

Kontakty

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA , s.r.o.
Bezpečnostná služba S.G.S.

SAFE GROUP SLOVAKIA , s.r.o.
Akreditované školiace stredisko

SAFE GROUP SLOVAKIA , s.r.o.
Detektívna služba

Adresa:
Nad plážou 7
974 01 Banská Bystrica
GPS Súradnice: N 48.738866, E 19.12933

Ako sa ku nám dostanete?
Z kruhového objazdu vedľa predajne LIDL, neďaleko Rooseweltovej nemocnice (Novej nemocnice), odbočíte na novo vybudované sídlisko Belveder. Zaparkovať môžete na prvom malom parkovisku hneď vedľa LIDLA v prvej zákrute. Chcete foto?

Kde nás nájdete

Fakturačné údaje

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.
STRÁŽNA SLUŽBA SGS
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro , vložka 8151/S
IČO: 360 58 327, DIČ: 202 170 88 43, IČ DPH: SK 202 170 88 43
účet: 262 777 88 43/1100, Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica
Sídlo spoločnosti: Nad plážou 7, 974 01 Banská Bystrica

SAFE GROUP SLOVAKIA , s.r.o.
AKREDITOVANÉ ŠKOLIACE STREDISKO SGS
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka 12248/S
IČO: 36 693 774, DIČ: 20 222 718 34,
účet: 2621 099 022/1100, Tatrabanka, a.s.
Sídlo spoločnosti: Nad plážou 7, 974 01 Banská Bystrica

SAFE GROUP SLOVAKIA , s.r.o.
DETEKTÍVNA SLUŽBA SGS
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka 12248/S
IČO: 36 693 774, DIČ: 20 222 718 34
účet: 2621 099 022/1100, Tatrabanka, a.s.
Sídlo spoločnosti: Nad plážou 7, 974 01 Banská Bystrica

Týmto udeľujem svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osbných údajov 428/2002 Z.z. a násl. noviel. Rovnako udeľujem svoj súhlas na to, že spoločnosť môže poskytnúť moje osobné údaje spracovateľovi osobných údajov, s ktorým na tento účel uzavrie zmluvu výhradne pre potreby spoločnosti a to pre zasielanie marketingových informácií a komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov. Iným subjektom nebudú Vaše osobné údaje sprístupnené.

Napíšte nám

Prostredníctvom nasledujúceho formuláru nám môžete napísať. Vyplňte prosím všetky údaje.

Vaše meno a priezvisko:

Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Váš E-mail:

Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím v správnom tvare.
Obsah správy:

Prázdnu správu nie je možné odoslať.
Odpíšte prosím kontrolný kód:
Odpíšte prosím kontrolný kód:

Nesprávne odpísaný kontrolný kód, skúste to prosím znovu.


symbol certifikáty osvedčeniaLicencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva Osvedčenie o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4144M Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4145M Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

banner JPX Jet Protector

Kontaktujte nás

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Bezpečnostná služba S.G.S.
Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica
safegroup@safegroup.sk

Ochrana osobných údajov

2013 S.G.S. - SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.